English | Bosanski

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Od Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Bosna i Hercegovina u primjeni su:

Država

Predmet ugovora

Broj NN Međ. Ugovori

Datum primjene

Autorska naknada

Kamata

Dividende i udjeli u dobiti (stopa poreza ovisi o postotku udjela primatelja u ukupnom kapitalu društva)

Stopa

Stopa

Postotak udjela

Stopa poreza

Danska

Dohodak i imovina

Preuzet od SFRJ NN 53/91

8.10.1991

10

0

do 25%

15%

25 i više %

5%

Finska

Dohodak i imovina

Preuzet od SFRJ NN 53/91

8.10.1991

10

0

do 25%

15%

25 i više %

5%

Hrvatska

Dohodak i imovina

143/05

26.1.2005

10

20

do 25%

10%

25 i više %

5%

Italija

Dohodak i imovina

Preuzet od SFRJ NN 53/91

8.10.1991

10

10

Neovisno o udjelu

10%

Moldavija

Dohodak i kapital

86/04

29.7.2004

10

10

do 25%

10%

25 i više %

5%

Norveška

Dohodak i imovina

Preuzet od SFRJ NN 53/91

8.10.1991

10

0

Neovisno o udjelu

15%

Pakistan

Dohodak

217/05

5.10.2005

15

20

Neovisno o udjelu

10%

Srbija i Crna Gora 

Dohodak i imovina

141/05

26.1.2005

10

10

do 25%

10%

25 i više %

5%

Slovenija

Dohodak i imovina

354/06

21.9.2008

5

7

do 25%

10%

25 i više %

5%

Švedska

Dohodak i imovina

Preuzet od SFRJ NN 53/91

8.10.1991

0

0

do 25%

15%

25 i više %

5%

Ujedinjeni Arapski Emirati

Dohodak i imovina

90/07

20.8.2007

5

0

do 10%

10%

10 i više %

5%

U.K. V. Britanije i S. Irske

Dohodak i imovina

Preuzet od SFRJ NN 53/91

8.10.1991

10

10

do 25%

15%

25 i više %

5%

Iran**

             

Njemačka*

     

10

0

Neovisno o udjelu

15%

Holandija*

     

10

 0

 

Belgija*

     

10

15

 

Slovačka*

     

10

0

 

Francuska*

     

0

0

 

Kipar*

   

 

10

10

Neovisno o udjelu 

10%

Mađarska*

     

10

0

Neovisno o udjelu

10%

Egipat**

       

Poljska*

   

 

10

10

 

Rumunija*

     

10

7,50

Neovisno o udjelu

5%

  * Ugovori nisu dostupni
** Nikakve informacije nisu dostupne